Franke A600 Dual Milk

Nedan följer instruktioner för rengöring av kaffemaskinen Franke A600 Dual Milk.
Vid frågor, kontakta Smiling Faces via 08-400 21 500.

Steg för steg

▪ Tryck på Franke loggan högst upp i vänstra hörnet av skärmen.
▪ Koden är 1111.
▪ Tryck sedan ”rengöring och underhåll” därefter ”rengör systemet” och klicka ja.
▪ Öppna dörren och borsta rent kolven och bryggen med en pensel tryck fortsätt.
▪ Ta ut och töm sumpbehållaren, rengör vid behov och borsta bort löst liggande sump under sumpbehållaren, sätt tillbaka sumpbehållaren, stäng dörren
och tryck därefter fortsätt.
▪ Hoppa över nästa steg och tryck fortsätt.
▪ Lägg i en rengöringstablett i det lilla facket mellan bönbehållarna, tryck fortsätt.
▪ Byt ut mjölkbyttorna mot rengöringsbehållare, torka rent slagarna och lägg i dem i rengöringsbehållaren och tryck fortsätt.
▪ Vänta på att nästa steg förbereds, töm rengöringsbehållaren och häll därefter 50ml rengöringsvätska i rengöringsbehållaren, stäng kylen och tryck
fortsätt.
▪ Vänta till rengöringen är klar.
▪ Torka av slangarna och byt ut rengöringsbehållaren till mjölkbehållaren.

Nu är rengöringsprogrammet klart. Varsågod att ta en kopp kaffe!

Step by Step

▪ Press the Franke logo in the top right corner of the display.
▪ The code is 1111
▪ Press the ”Cleaning and maintenance”-menu and select clean system. Select yes when asked if you want to clean the machine.
▪ Open the door and brush the coffee residue from both the piston and brewer.
▪ Take out and empty the grounds container, put it back, close the door and press continue.
▪ Skip the next step and press continue.
▪ Put a cleaning tablet in the small chute between the bean containers.
▪ Swap the milk container for the blue cleaning container. Wipe the milk tubes and put them in the cleaning container. Press continue.
▪ Wait for about 40 seconds for the remains in the milk tubes to be emptied.
▪ Pour 50 ml of Franke cleaning fluid in the cleaning container. Close the door and press continue.
▪ Wait until the cleaning process is finished.
▪ Wipe the tubes and put them back in the milk container and swap it for the cleaning container.

The cleaning program is now complete. Enjoy your coffee