Hållbarhet

Leenden i alla led

Genom hållbara aktiviteter driver vi ett långsiktigt arbete för att även framtida generationer ska kunna vara Smiling Faces.

Puro Coffee – vårt hållbara kaffe

Det som utmärker Puro är inte den goda smaken eller den fantastiska karaktären, de är självklarheter. Det som gör att Puro sticker ut från mängden är miljöarbetet bakom. Bönorna hämtas från Fairtrade-kooperativ med hundratals småbönder. Tillsammans delar de kunskap och engagemang för att odla kaffe i harmoni med miljön. Med stor passion för gårdarna, familjerna och deras sätt att leva. Fairtrades värderingar, omtanken för det naturliga, ett kafferosteri med solceller på taket och ekologisk återvinning av kaffets restprodukter – det är inte särskilt konstigt att vi älskar vårt Purokaffe.

Unikt partnerskap med World Land Trust

Genom ett unikt partnerskap med World Land Trust bidrar försäljningen av varje påse Purokaffe till att bevara livsmiljön i naturligt skick.

Att återbruka maskiner är inget nytt för oss, det är någonting vi gjort under större delen av vår 20 åriga resa. Det gör att vi vågar påstå att vi vet vad vi gör där.

Något som är nytt däremot är att vi gett det ett namn och en fin logga, ”Så gott som nytt”. Och det är precis vad det är, maskinerna som ställs ut på nytt ska vara så gott som nya – både utseendemässigt, funktionsmässigt och självklart ska smaken på kaffet vara just gott.  Vi lämnar naturligtvis samma garantier och ger samma service som om maskinen vore ny.

Så hur går vi till väga för att garantera att maskinen är så gott som ny?När en maskin stått hos en kund en period tas den tillbaka till oss, där våra kunniga tekniker bedömer maskinens utseende och slitage. De byter sedan ut slitagedelar och maskinen plockas isär, görs rent, putsas upp och sätts ihop igen. Slutligen kontrolleras maskinen både en och två gånger både utseendemässigt och smakmässigt. Alla kriterier måste uppfyllas för att maskinen ska få ställas ut igen.

De maskiner som inte klarar våra kriterier kommer användas som reservdelar och för att komplettera andra så gott som nya maskiner. Ambitionen är att så lite som möjligt ska gå till spillo och Smiling Faces har som mål att alla maskiner som vi arbetar med ska klara två perioder ute hos våra kunder.

Gör något bra för miljön, välj en maskin som är så gott som ny.

Inte en enda banan till spillo

När vi levererar frukt till våra kunder finns ibland överbliven frukt kvar i den korg som vi hämtar i retur. Det vi bedömer som oätbart skickas i väg och blir till biogas, den frukt som fortfarande håller god kvalitet levereras till Stockholms Stadsmission och Situation Stockholm. Samarbeten vi är otroligt stolta över.

Varje vecka skänker vi också överbliven frukost till Situation Stockholm – och som vänföretag till Stockholms Stadsmission 2023 bidrar vi till akuta insatser i form av mat, kläder, gemenskap och motivation som förändrar liv.

Smiling Faces Kvalitets- och miljöpolicy

Smiling Faces Kvalitets- och miljöpolicy

Smiling Faces leder, utvecklar och samordnar pausen hos våra kunder. Vi erbjuder pauslösningar med ständigt minskad miljöpåverkan och hög kvalitet genom att:

  • Arbeta mot FN:s globala mål 2030 med tyngdpunkt på följande av de 17 målen: 3, 8, 12, 13, 15
  • sälja fler certifierade produkter
  • koordinera leveranser till färre transporter
  • skifta vår fordonsflotta så vi innan 2026 är fossilfria i våra leveranser
  • legala krav är minimikrav
  • vi uppfyller standarden för ISO9001 och ISO14001 och innehar de certifikaten. Vi åtar oss därmed att uppfylla bindande krav för miljö samt tillämpliga krav (kvalitet).
  • samtlig personal är delaktig i vårt kvalitets- och miljöarbete
  • samtlig personal kontinuerligt utbildas inom våra tjänsteområden

 

Vi, ledning och medarbetare åtar oss att ständigt förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet samt att skydda miljön och förebygga föroreningar.

Stockholm, April 2024
Anders Sjögren, VD