Hållbarhet

Leenden i alla led – ett långsiktigt arbete för att även framtida generationer ska får vara smiling faces.
Smiling Faces är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Sedan flera år tillbaka klimatkompenserar vi också hela vår verksamhet.
Genom att analysera alltifrån fordon, elförbrukning, värme, pappersförbrukning, tjänsteresor, samt kaffe- och vattenmaskiner, pappersmuggar, mjölk och ytterligare kringprodukter har vi glädjande lyckats minska vår totala klimat och miljöpåverkan. Sedan år 2010 har Smiling Faces bidragit till att återbeskoga träd motsvarande en yta av 41 st fotbollsplaner.
Trädplanteringen sker i södra Mexiko, i anslutning till kaffeproduktion, något som naturligtvis ligger oss varmt om hjärtat. Vårt klimatarbete bidrar varje år till nya insikter och åtgärder för att fortsätta att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan.

Fruit by Smiling Faces. 
När vi levererar frukt till våra kunder finns ibland överbliven frukt kvar i den korg som vi skall ta i retur. Den frukt som där bedöms vara otjänlig skickas iväg och blir till biogas medan den frukt som fortfarande håller god kvalitet levereras till Stockholms Stadsmissions verksamheter. Ett samarbete vi är otroligt stolta över.

Vår miljöpolicy.
Smiling Faces leder, utvecklar och samordnar pausen hos sina kunder. Vi erbjuder pauslösningar med ständigt minskad miljöpåverkan genom att
• klimatkompensera utsläpp (som är en värdemätare för vårt framgångsrika miljöarbete)
• sälja fler certifierade produkter
• koordinera leveranser till färre transporter
• efterleva aktuell miljölagstiftning.
Vi, ledning och medarbetare åtar oss att ständigt utveckla våra egna arbetsuppgifter för att leva upp till denna miljöpolicy.
Stockholm oktober 2016 Anders Sjögren, VD

Vår kvalitetspolicy.
Vi på Smiling Faces leder, utvecklar och samordnar pausen hos våra kunder. Vi erbjuder kvalitetsanpassade pauslösningar med professionell, personlig och proaktiv service.
Vi, ledning och medarbetare åtar oss att uppfylla kundkrav och att ständigt utveckla våra egna arbetsuppgifter för att höja kvaliteten i vårt erbjudande.
Stockholm oktober 2016 Anders Sjögren, VD

 

”Vi är vänföretag till Stockholms Stadsmission 2019. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat och kläder och till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.”