Hållbarhet

Leenden i alla led

Genom klimatkompensation och hållbara aktiviteter driver vi ett långsiktigt arbete för att även framtida generationer ska kunna vara Smiling Faces.

Vi planterar träd för att minska vår klimatpåverkan

Ända sedan 2010 har vi planterat träd i södra Mexiko, i anslutning till kaffeproduktionen – något som naturligtvis ligger oss varmt om hjärtat. Vårt klimatarbete bidrar varje år till nya insikter och åtgärder för att fortsätta att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan.

Puro Coffee – vårt hållbara kaffe

Det som utmärker Puro är inte den goda smaken eller den fantastiska karaktären, de är självklarheter. Det som gör att Puro sticker ut från mängden är miljöarbetet bakom. Bönorna hämtas från Fairtrade-kooperativ med hundratals småbönder. Tillsammans delar de kunskap och engagemang för att odla kaffe i harmoni med miljön. Med stor passion för gårdarna, familjerna och deras sätt att leva. Fairtrades värderingar, omtanken för det naturliga, ett kafferosteri med solceller på taket och ekologisk återvinning av kaffets restprodukter – det är inte särskilt konstigt att vi älskar vårt Purokaffe.

Unikt partnerskap med World Land Trust

Genom ett unikt partnerskap med World Land Trust bidrar försäljningen av varje påse Purokaffe till att bevara livsmiljön i naturligt skick.

Inte en enda banan till spillo

När vi levererar frukt till våra kunder finns ibland överbliven frukt kvar i den korg som vi hämtar i retur. Det vi bedömer som oätbart skickas i väg och blir till biogas, den frukt som fortfarande håller god kvalitet levereras till Stockholms Stadsmission och Situation Stockholm. Samarbeten vi är otroligt stolta över.

Varje vecka skänker vi också överbliven frukost till Situation Stockholm – och som vänföretag till Stockholms Stadsmission 2023 bidrar vi till akuta insatser i form av mat, kläder, gemenskap och motivation som förändrar liv.

Smiling Faces Kvalitets- och miljöpolicy

Smiling Faces Kvalitets- och miljöpolicy

Smiling Faces leder, utvecklar och samordnar pausen hos våra kunder. Vi erbjuder pauslösningar med ständigt minskad miljöpåverkan och hög kvalitet genom att:

  • klimatkompensera utsläpp (en värdemätare för vårt framgångsrika miljöarbete)
  • sälja fler certifierade produkter
  • koordinera leveranser till färre transporter
  • skifta vår fordonsflotta så vi innan 2026 är fossilfria i våra leveranser
  • legala krav är minimikrav
  • vi uppfyller standarden för ISO9001 och ISO14001 och innehar de certifikaten
  • samtlig personal är delaktig i vårt kvalitets- och miljöarbete
  • samtlig personal kontinuerligt utbildas inom våra tjänsteområden

Vi, ledning och medarbetare åtar oss att ständigt utveckla våra egna arbetsuppgifter och arbetssätt för att leva upp till denna kvalitets – och miljöpolicy.

Stockholm, Juni 2023
Anders Sjögren, VD