Hållbarhet och klimatkompensation

Leenden i alla led

Genom vår klimatkompensation och hållbara aktiviteter driver vi ett långsiktigt arbete för att även framtida generationer ska kunna vara smiling faces.

Smiling Faces är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Sedan flera år tillbaka klimatkompenserar vi också hela vår verksamhet. Genom att analysera allt från fordon, tjänsteresor och elförbrukning till värme och pappersförbrukning, samt kaffemaskiner, engångsmuggar, mjölk och ytterligare kringprodukter har vi glädjande lyckats minska vår totala klimat- och miljöpåverkan.

Vi planterar träd för att minska vår klimatpåverkan

Sedan år 2010 har Smiling Faces planterat träd på en yta motsvarande ca 70 stycken fotbollsplaner. Trädplanteringen sker i södra Mexiko, i anslutning till kaffeproduktion, något som naturligtvis ligger oss varmt om hjärtat. Vårt klimatarbete bidrar varje år till nya insikter och åtgärder för att fortsätta att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan.

Fruktkorgar där inte en enda banan går till spillo

När vi levererar frukt till våra kunder finns ibland överbliven frukt kvar i den korg som vi hämtar i retur. Den frukt vi bedömer inte går att äta skickas iväg och blir till biogas – medan den frukt som fortfarande håller god kvalitet levereras till Stockholms Stadsmissions verksamheter samt till Situation Stockholm. Det är samarbeten vi är otroligt stolta över.

Smiling Faces miljöpolicy

Smiling Faces leder, utvecklar och samordnar pausen hos våra kunder. Vi erbjuder pauslösningar med ständigt minskad miljöpåverkan genom att:

  • klimatkompensera utsläpp (en värdemätare för vårt framgångsrika miljöarbete)
  • sälja fler certifierade produkter
  • koordinera leveranser till färre transporter
  • efterleva aktuell miljölagstiftning.

Vi, ledning och medarbetare åtar oss att ständigt utveckla våra egna arbetsuppgifter för att leva upp till denna miljöpolicy.

Stockholm, oktober 2016
Anders Sjögren, VD

Smiling Faces kvalitetspolicy

Vi på Smiling Faces leder, utvecklar och samordnar pausen hos våra kunder. Vi erbjuder kvalitetsanpassade pauslösningar med professionell, personlig och proaktiv service. Vi, ledning och medarbetare åtar oss att uppfylla kundkrav och att ständigt utveckla våra egna arbetsuppgifter för att höja kvaliteten i vårt erbjudande.

Stockholm oktober 2016
Anders Sjögren, VD

 

 

 

”Vi är vänföretag till Stockholms Stadsmission 2020. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat och kläder och till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.”

 

 

 

Situation STHLM

Varje vecka skänker Smiling Faces överbliven frukt till Situation Stockholm.