Privacy Policy

Integritetspolicy Giltig från och med 2018-05-25

Hej!

Smiling Faces är glada över att du vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter. Vi vill att du ska vara trygg med att Smiling Faces vidtar åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Smiling Faces AB, Kungsbron 19, 111 22 Stockholm. För frågor om denna integritetspolicy kan du nå oss på telefon: 08-400 215 00 eller via e-post info@smilingfaces.se

Vilka personuppgifter sparar vi?
Namn, telefonnummer, e-mail och i vissa fall personnummer.

Till vilket syfte använder vi dina personuppgifter?
Anledningen till att vi sparar en del personuppgifter är för att kunna fullfölja vår del av avtal och kunduppdrag. Syftet är kunna informera om förändringar i leveranser samt annan viktig information för att kunna utföra våra åtaganden och informera våra kunder och övriga intressenter på bästa sätt.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Smiling Faces har IT-system som stödjer skyddandet av sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter. Personnummer kommer bara att behandlas när det är väl motiverat med hänsyn till ändamålet. Personuppgifter sparas endast så länge de är relevanta för avtal och för att vi skall kunna fullfölja våra kundåtaganden.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har möjlighet att uppdatera dessa eller att få dem raderade. Du har även rätt till begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi slutar då att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter. För frågor om vår hantering av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss per e-post.

Om Cookies
En cookie är en textfil som lagras på din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen. På Smiling Faces använder vi både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar under en viss tid eller tills du tar bort dem). Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din upplevelse av oss. Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar och du kan då välja att ställa in din webbläsare till att neka cookies eller radera vissa cookies. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vår webbplats försämras, eller att vissa delar av den inte fungerar såsom vi har tänkt.

Ändring av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy vid behov.