Animo X

Nedan följer instruktioner för rengöring av kaffemaskinen Animo X.
Vid frågor, kontakta Smiling Faces via 08-400 21 500.

Steg för steg

• För att starta regeringsprogrammet genom att gå in på menyn uppe i vänstra hörnet och välja alternativet ”Clean”.
• Använd borsten och borsta bort löst sittande kaffe i maskinen.
• Töm den blåa plastbytta som visas på skärmen och sätt tillbaka.
• Placera 1 tablett på plattan enligt bilden på skärmen.
• Stäng dörren och placera tom rengöringskanna under utloppet.
• Maskinen rengörs nu under 4 minuter.
• Töm rengöringskannan. Utöver detta rekommenderar vi att ni dagligen håller maskinen fräsch & ren samt tömmer sump efter behov.

Nu är rengöringsprogrammet klart - varsågod att ta en kopp kaffe!

Step by Step

• Start the cleaning program by going to the menu in the upper left corner and selecting the "Clean" option.
• Use the brush and brush away loose coffee in the machine.
• Empty the blue plastic change that appears on the screen and put it back.
• Place 1 tablet on the plate as shown on the screen.
• Close the door and place the empty cleaning jug under the outlet.
• The machine is now cleaned for 4 minutes.
• Empty the cleaning jug. In addition to this, we recommend that you keep the machine fresh and clean daily and empty the sump as needed

The cleaning program is now complete feel free to have a cup of coffee!