Franke A600

Nedan följer instruktioner för rengöring av kaffemaskinen Franke A600.
Vid frågor, kontakta Smiling Faces via 08-400 21 500.

Steg för steg

• För att starta rengöringen, öppna mjölkkylen och byt ut mjölkbehållaren mot den blå rengöringsbehållaren.
• Tryck Ja när maskinen frågar om du vill starta rengöringen.
• Ta ut och töm sumpbehållaren.
• Tryck Continue för att komma till nästa bild.
• Tryck vidare tills du når bilden som säger Insert cleaning tablet
• Tabletten stoppar du in i behållaren mellan bönbehållaren.
•Nu kommer maskinen sköta rengöringspogrammet automatiskt i ca10 minuter.
•När programmet är klart så byter ni tillbakamjölkrengöringsbehållaren mot den vanliga mjölkbehållaren.

Nu är rengöringsprogrammet klart. varsågod att ta en kopp kaffe!

Step by Step

• To start cleaning, open the milk cooler and replace the milk container with the blue cleaning container.
• Press Yes when the machine asks if you want to start cleaning.
• Remove and empty the sump container.
• Press Continue to get to the next slide.
• Continue pressing until you reach the image that says Insert cleaning tablet
• You put the tablet into the container between the bean container.
•Now the machine will run the cleaning program automatically for about 10 minutes.
•When the program is finished, you replace the milk cleaning container with the regular milk container.

The cleaning program is now complete. Enjoy your coffee