Eversys Enigma

Nedan följer instruktioner för rengöring av kaffemaskinen Eversys Enigma.
Vid frågor, kontakta Smiling Faces via 08-400 21 500.

Steg för steg

Nu är rengöringsprogrammet klart. varsågod att ta en kopp kaffe!
▪ Tryck och håll in rinse.
▪ Tryck ”yes” på cleaning.
▪ Lösenord tech gör att rengöringen startar.
▪ Tryck ”continue”
▪ Töm sumpbehållaren.
▪ Byt mjölkbehållare till rengöringsbehållare i kylskåpet, torka av och lägg i slangarna.
▪ Häll 50ml av det blåa rengöringsmedlet i rengöringsbehållaren och tryck continue.
▪ Tryck next så startar regeringsprogrammet automatiskt.
▪ Vänta 11 min.
▪ När rengöringsprogrammet är slut, töm sumpen på vattnet, torka av slangarna och byt ut rengöringsbehållaren till mjölkbehållaren.

Nu är rengöringsprogrammet klart – varsågod att njuta av en kopp kaffe!

Step by Step

▪ Press and hold the ”Rinse”-button.
▪ Select yes when asked if you want to start the cleaning.
▪ The password is ”tech”
▪ Press Continue.
▪ Empty the grounds container and put it back.
▪ Switch the milk container for the cleaning container.
▪ Wipe the milk tubes and put them in the cleaning container.
▪ Put 50 ml of the blue cleaning detergent in the container and press continue.
▪ Press ”next” and the program will start.
▪ Wait 11 minutes.
▪ When the program is done. Empty the grounds container of the water, wipe the tubes and put them back in the milk container.

The cleaning program is now complete feel free to have a cup of coffee!