Carimali

Nedan följer instruktioner för rengöring av kaffemaskinen Carimali Optima Ultra.
Vid frågor, kontakta Smiling Faces via 08-400 21 500.

Steg för steg

• Tryck på I-ikonen i displayen
• Välj Manual Cleaning
• Tryck Skip powerclean
• Välj sedan rengöringsprogram All in one
• Tryck nej på valet att stänga av maskinen efter rengöring
• Tryck next
• Töm sumplådan (måste vara ute i 10 sek, tills maskinen piper)
• Häll i rengöringsvätska i kannan och placera mjölkslangen i kannan
OBS! Inget vatten ska tillsättas i kannan, endast rengöringsmedel
• Tryck på next
• Öppna dörren och pensla rent bryggen från kafferester , stäng sedan dörren
• Öppna dörren och lägg i en tablett, stäng sedan dörren
• Maskinen står nu och sköljer rent i ca 10 minuter
• När maskinen sköljt klart, sätt tillbaka mjölkslangen i mjölkbehållaren

Nu är rengöringsprogrammet klart
varsågod att ta en kopp kaffe!

Step by Step

• Press the I icon in the display
• Select Manual Cleaning
• Press Skip powerclean
• Then select the cleaning program All in one
• Press no on the option to turn off the machine after cleaning
• Press next
• Empty the sump box (must be out for 10 sec, until the machine beeps)
• Pour cleaning liquid into the jug and place the milk hose in the jug
ATTENTION! No water should be added to the jug, only detergent
• Press next
• Open the door and brush the brew clean of coffee residue, then close the door
• Open the door and insert a tablet, then close the door
• The machine now stands and rinses clean for about 10 minutes
• When the machine has finished rinsing, put the milk hose back into the milk container

The cleaning program is now complete
feel free to have a cup of coffee!