Öppet kontorslandskap vs aktivitetsbaserat kontor – vad är bäst?

Höj trivseln

En god arbetsmiljö är viktigt för företagets resultat och medarbetarnas välbefinnande. Idag är ett öppet kontorslandskap det allra vanligaste på moderna arbetsplatser – trots problemen det medför. Här är skillnaden mellan kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor – vad är egentligen bäst för ert företag?

Öppet kontorslandskap – dominerande och omdebatterad miljö

Öppna kontor har diskuterats och debatterats under en lång tid. Alla som någon gång haft sin arbetsplats i ett öppet kontorslandskap har nog upplevt en och annan nackdel som detta medför. Ett öppet kontor innebär alltid intryck och störningar från omgivningen som det inte går att värja sig mot, och de allra flesta kan nog känna igen sig i att man tappar koncentrationsförmågan oftare i en arbetsmiljö som det här. Det är nog så viktigt att ta pauser i arbetet, men de måste fattas medvetet!

En mängd forskningsresultat visar att produktiviteten går ner, att stressen ökar och att medarbetare helt enkelt presterar sämre i öppna kontorslandskap. Orsaken är inte bara höga ljudnivåer – många blir även störda av vanliga samtal och att kollegor kontinuerligt passerar fram och tillbaka.

Däremot sägs öppna kontor ge bra förutsättningar för kreativitet och arbete i grupp, då det går lättare och snabbare att kommunicera med varandra i dessa miljöer. Medarbetarna sitter oftast med sitt team, samtidigt som andra delar av verksamheten är lättillgängliga. Det öppna kontorslandskapets enorma popularitet på dagens arbetsplatser har ofta även en ekonomisk fördel, då man sparar in på värdefull kontorsyta då medarbetarna inte behöver egna rum. Av dessa skäl är öppna landskap idag det vanligaste upplägget av kontor – oavsett hur många medarbetare verksamheten har, eller vad man arbetar med.

Aktivitetsbaserat kontor – hög trendfaktor men minskad popularitet

Istället präglas arbetsmiljön av olika rum och zoner – alla tänkta att fylla ett särskilt behov. Öppna “touch down”-mötesplatser, knäpptysta arbetsrum, telefonbås, konferenslokaler och loungeytor tillåter att detaljer som medarbetarna vill ha och efterfrågar kan lyftas in. Detta, i sin tur, hjälper till att bygga en attraktiv arbetsgivare.

Lästips: 3 saker på kontoret som speglar ett framgångsrikt företag

Liksom det öppna kontorslandskapet har det aktivitetsbaserade kontoret flera nackdelar relaterat till koncentrationsförmåga och produktivitet. Trots att miljön är avsedd att främja olika typer av arbete, både individuellt och i grupp, bidrar de allmänna ytorna till en minskad känsla av integritet och att man inte kan stanna på en plats en längre stund. (Detta innebär dock att medarbetarna rör sig mer på kontoret – vilket istället är en fördelaktig hälsoaspekt!)

Aktivitetsbaserade kontor var hett omtalat under början av 2000-talet, men under de senaste åren ser vi att dessa typer av arbetsplatser har minskat i popularitet.

Istället dominerar mer traditionella flex-kontor och öppna landskap – där det exempelvis finns arbetsstationer för alla, men inga fasta platser. Orsaken är att ett aktivitetsbaserat arbetssätt i grunden egentligen passar väldigt få typer av verksamheter. Det fungerar sällan för organisationer med medarbetare som behöver utföra fokuserade uppgifter under längre tidsperioder, använder mycket analogt arbetsmaterial, eller hanterar sekretessbelagd information. Fördelarna med aktivitetsbaserade kontor kommer kanske som mest till rätta för verksamheter som har behov av mycket kreativt samarbete i vardagen.

Vad behöver ni på er arbetsplats?

I öppna kontorslandskap, såväl som aktivitetsbaserade kontor, är det viktigt att sätta upp förhållningsregler för att minimera störningar och visa varandra hänsyn. Grundregeln för att skapa en fokuserad, effektiv och välmående arbetsplats är helt enkelt att utforma kontoret så det passar medarbetarnas behov och verksamhetens syfte.

I vår guide 10 trender för kontoret 2020 tar vi upp fler intressanta aspekter som präglar dagens moderna kontor – och vad du kan göra för att ta vara på de trender som passar er!

Make us smile - dela detta inlägg:

Fler inlägg