Veronica Flyckt

Vad är det bästa med din  roll?

Det bästa med min roll är att jag får vara en engagerad ledare som motiverar andra och skapar förutsättningar för att de ska lyckas. Se till att Smiling Faces är en attraktiv arbetsgivare och att alla medarbetare känner stolthet. 

Make us smile - dela detta inlägg: