Därför behöver du en klimatmedveten fikaleverantör

Hållbarhet

Kaffe är för många ett nödvändigt livselixir, men däremot inte den mest klimatmedvetna drycken. För att hantera denna motsättning och tillgodose såväl dina kaffesugna medarbetares som jordklotets behov bör du välja fikaleverantör med omsorg. Här berättar vi hur! 

Eftersom kaffe är en viktig del av många människors liv är privatpersoner idag ofta insatta och har redan bytt ut kaffet i hemmet till ett ekologiskt alternativ. För företag är det ofta en kostnadsfråga och i vissa fall något man inte funderat så mycket kring. Men alla verksamheter med ett befintligt miljötänk bör se över sina leverantörer och produkterna de levererar – i alla led.

En klimatmedveten leverantör tjänar hela företaget på

I förlängningen växer sig ert företag starkare med en klimatmedveten fikaleverantör. De långsiktiga effekterna inkluderar bland annat att ni visar att företaget ligger i framkant. Genom att lyfta miljöfrågan utåt som ett av företagets hjärtefrågor tar ni ett aktivt beslut för framtiden, och det är ett val som dessutom kommer att knyta till sig rätt arbetskraft och samarbetspartners framöver!

Se därför till att välja en fikaleverantör som lägger stor vikt vid hållbarhet och som exempelvis erbjuder ekologiska och rättvisemärkta produkter och klimatkompenserar. Detta bidrar till att behålla ett helhetsperspektiv för miljö i företagets CSR-arbete. Det signalerar att företaget tar ansvar genom att omsorgsfullt välja leverantörer som jobbar med att förbättra miljön!

Lästips: Så höjer era leverantörer hela företagets klimatmedvetenhet

Risker med leverantörer utan klimat- och hållbarhetstänk

Ser du inte över vad er fikaleverantör står för är risken att det direkt sänder ut fel signaler till medarbetare, kunder och samarbetspartners. Att inte samarbeta med miljömedvetna leverantörer uppfattas av många som snålt och omedvetet, vilket snabbt kan skada företagets varumärke.

I många fall kan det handla om att företag inte redan från början tagit ett genomtänkt beslut gällande sin fikaleverantör, eller så kanske ni har tänkt att kaffet är en kostnad som går att hålla nere. Men det handlar om småpengar i sammanhanget, så fokusera istället på att dra ner på annat håll.

Ställ krav på din potentiella eller befintliga fikaleverantör

Börja med att formulera vad som är viktigt för ert företag, sen är det fritt fram att egentligen ställa vilka krav som helst! Du ska kunna efterfråga ett visst certifikat eller en speciell kaffelösning – men däremot måste du vara förberedd på att en miljömedveten lösning är dyrare. Kom också ihåg att det kan vara en god idé att läsa på lite om de olika tillgängliga certifieringarna som finns för att i slutändan kunna ställa ännu bättre krav!

Några exempel på frågor du kan ställa till fikaleverantörer:

  • Vilka certifieringar arbetar ni utefter?
  • Hur jobbar ni för att minska utsläppen?
  • Berätta om hur ert klimat- och miljöarbete ser ut?
  • Klimatkompenserar ni? Görs detta för hela verksamheten?
  • Är ni dubbelcertifierade?

En hygienfaktor du måste säkerställa är att din leverantör har ISO-certifiering för miljö och hållbarhet. Vi på Smiling Faces är inte bara ISO-certifierade, utan klimatkompenserar också hela vår verksamhet och avsätter en del av vinsten i företaget för att bevara regnskog i Amazonas.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kontinuerligt arbetar för att vara en så klimatmedveten fikaleverantör som vi bara kan!

Make us smile - dela detta inlägg:

Fler inlägg