Så får du ett hållbart företag

Klimatkompensera rätt i företaget – så gör du!

Hållbarhet

Alla företag måste se över sina utsläpp och minska sitt klimatavtryck. Idag väljer allt fler att klimatkompensera för bidra till en mer hållbar värld. I det här blogginlägget beskriver vi hur du gör för att komma igång!

Vad innebär klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt för företag att ta ansvar för sina utsläpp. Det görs genom att finansiera projekt som genomför olika aktiviteter som binder/minskar utsläppen eller undviker utsläpp av växthusgaser. När man finansierar ett sånt här projekt får man krediter (motsvarande ett ton koldioxid per kredit) tillbaka. Via företag som exempelvis Zeromission kan du köpa certifierad klimatkompensation som leder till att bevara skog, plantera träd eller installera en biogasanläggning.

Tack vare finansieringen bidrar du och ditt företag till en hållbar utveckling – om du väljer ett projekt med omsorg. Additionalitet är ett vanligt begrepp i sammanhanget och det betyder att dina pengar gör skillnad – eftersom klimatnyttan inte skulle ha skett om du inte hade investerat i projektet.

Varför vill du klimatkompensera?

Det första du behöver göra är att fundera på varför är det här viktigt för företaget. Innan du kan börja klimatkompensera måste du också mäta hur mycket ni släpper ut – det vill säga vilket klimatavtryck ni gör – innan något kan åtgärdas.

Inledningsvis gör man ofta en mätning kring de saker och processer som är enkla att undersöka i företaget. Man ser exempelvis över energin i lokalerna och hur de anställdas resvanor ser ut. Därefter kan man gå vidare på detaljnivå, och exempelvis inkludera produkter man köper in.

Läs mer: Hur hållbart är ert företag? 10 punkter att jämföra med!

Efter mätningen har ni ökat förståelsen för vad som släpper ut mest, och kan lägga upp en plan för att minska utsläppen. Nästa steg är att klimatkompensera, och välja vilket projekt du vill finansiera för att göra detta!

Välj ett inspirerande projekt

De två vanligaste områdena för klimatkompensering är skogsrelaterade projekt och energiprojekt. Själva valet av projekt är ett ypperligt tillfälle för dig att inkludera de anställda. Har ledningen beslutat om klimatkompensation kan medarbetarna sedan få ta beslut om vilket projekt man ska investera i. Du kan exempelvis dra igång en omröstning där tre förslag presenteras som de anställda får välja mellan. Det skapar engagemang och alla i personalstyrkan får känna att de varit delaktiga!

Klimatkompensationsprojekten är certifierade utefter olika standarder som exempelvis Plan Vivo (Zeromission), Gold Standard, VCS och Fairtrade Carbon Standard. Projekten ska återkommande verifieras av tredje part och det ska finns tydliga krav på att nyttan går att mätas på ett vetenskapligt sätt.

Skog, mark och träd

Många av de vanligaste projekten är skogsrelaterade och går ut på att man bevarar en skog eller mark, och i vissa fall planterar träd. Klimatkompensation i exempelvis Plan Vivo-certifierade projekt innebär att man arbetar småskaligt med agroforestry (skogsjordbruk).

Det kan vara en bonde som planterar 100 träd och använder dessa som ett staket runt sin vanliga åkermark – så kallat boundary planting. En del jordbrukare har boskap och då kan boundary planting vara ett bra alternativ då det innebär att man placerar träd runt om marken så att djuren kan få skugga och beta i mitten av området. Det kan också handla om att bevara regnskog i Amazonas, eller ett skogbevaringsprojekt av mangrove i Afrika. Sådana här initiativ finns över hela världen.

Energiprojekt

Den andra gruppen av projekt rör istället energi och handlar om energieffektivisering och att investera i projekt för framställning av förnybar energi. Det kan handla om att introducera mer effektiva spisar i områden med enklare, energikrävande matlagning där man fortfarande använder kol eller trä för att elda hemma. Här kan man med små medel göra stora förbättringar gällande energiförbrukningen, ofta genom att minska mängden fossila bränslen.

Det kan även handla om att skapa småskaliga biogasanläggningar, och ta vara på värdefull metangas från djuravföring, som exempelvis kan användas vid matlagning.

Klimatkompensation – fyra viktiga tips!

1. Välj leverantör med omsorg

Branschen för klimatkompensation är för tillfället placerad under lupp. Det är viktigt att säkerställa att du investerar i ett bra, aktivt projekt och väljer med omsorg. Det finns en rad olika leverantörer av klimatkompensation idag, så se till att läsa på och välja ett företag som investerar i certifierade projekt som känns viktiga för er, och där ni vet hur arbetet fortskrider.

2. Var transparent i kommunikationen

Oavsett vilken återförsäljare du väljer, missa inte att berätta om det utåt. Att börja klimatkompensera är toppen, men skriv inte i nyhetsbrevet samma dag som projektet inleds att ni nu är 100% klimatneutrala! Klimatsatsningar måste kommuniceras med aktsamhet. Berätta givetvis om insatserna ni gör – se bara till att inte lova för mycket!

3. Kom ihåg att det enbart är en kortsiktig lösning

Vad alla företag måste vara medvetna om är att klimatkompensation inte är en långsiktig lösning! För att åstadkomma en mer hållbar värld måste vi minska våra utsläpp – inte bara kompensera för det vi redan släppt ut. Lägg upp en plan och låt klimatkompensation vara en drivkraft för er att minska utsläppen!

4. Se det som något kul och inspirerande!

Slutligen, det allra bästa är att se på klimatkompensation inte bara som något viktigt utan även något kul! Välj ett projekt som rimmar väl med företaget och som kanske även går att utöka allt eftersom. Vi på Smiling Faces samarbetar exempelvis sedan några år tillbaka med Zeromission som hjälper oss att beräkna vårt koldioxidutsläpp och klimatkompensera för detta. Vi klimatkompenserar inte bara för kaffet i kopparna utan för hela fikapausen – från alla kaffemaskiner ute hos våra kunder till inköp av mjölk och socker. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet här!

Make us smile - dela detta inlägg:

Fler inlägg