hälsosam arbetsplats

Checklista: Hur hälsosam är er arbetsplats?

Employer branding, Höj trivseln

Friskvårdsbidrag, löpning, innebandy och höj- och sänkbara skrivbord – vi önskar det vore så lätt att uppnå kraven för att vara en hälsosam arbetsplats. Det gör dessvärre inte det. Ta reda på hur hälsosam er arbetsplats är med hjälp av denna checklista!

Arbetsmiljön

Har ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete där ni undersöker, gör riskbedömningar, vidtar åtgärder och följer upp ert arbete kontinuerligt?

Arbetsmiljögrupp

Finns det en dedikerad arbetsmiljögrupp med representanter från olika delar av företaget som kan driva arbetsmiljöfrågor och kravställa ledningen för förbättringar?

Ledarskap

Bedriver alla företagets chefer och ledare ett hälsofrämjande ledarskap med förståelse för fysisk och psykisk hälsa? Är de utbildade inom hälsa, och lever de som de lär? Tar de paus? Stannar de hemma när de är sjuka? Äter de lunch tillsammans med resten av företaget?

Verktyg för fysisk och psykisk ohälsa

Har ni verktygen för att hantera stress, utmattning, ångest, ryggont, musarm och andra fysiska och psykiska symptom?

Medarbetarundersökning

Använder ni er av en medarbetarundersökning eller tempmätning för att kontinuerligt undersöka och följa upp hur alla anställda mår?

Frukt och mellanmål

Erbjuder ni någon typ av mellanmål eller frukt för att både kunna få en paus från arbetsuppgifterna, men även för att fylla på energidepåerna?

Guiden till en hälsosam arbetsplats

Paus

Tar ni regelbundna pauser under arbetsdagen? Och uppmanar ni även chefen och vd till att ta en paus?

Återhämtning

Har kollegorna de rätta förutsättningarna för återhämtning? Både på jobbet och efter arbetstid? Finns det ytor på kontoret där man får lugn och ro?

Hälsofrämjande förutsättningar

Har kollegorna de rätta förutsättningarna till att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa? Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, hälsocoach, träningsmöjligheter, yoga och mindfulness är några bra saker.

Läs vidare: Så håller du kollegorna friska – 5 smarta tips

Företagskulturen

Är hälsa en naturlig del av er kultur? Är ledarna förebilder inom hälsa och finns det en tillåtande klimat där paus, återhämtning och rörelse är självklara inslag i vardagen?

Hälsoundersökning

Gör ni regelbundna hälsoundersökningar för att ta reda på hur alla mår på insidan? På så sätt kan företaget förebygga riskfaktorer till exempelvis stress, högt blodtryck och höga blodfetter – sådant som i sin tur kan mynna ut i hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes.

Strategisk plan för hälsoarbetet

Finns det uppsatta mål och en tydlig plan för företagets hälsoarbete? Det kan exempelvis vara att minska sjukskrivningarna eller få bättre resultat på hälsoundersökningen.

Hälsoambassadörer

Har ni utsett hälsoambassadörer på företaget som har mandat att utbilda sig inom hälsa, samt inspirera och engagera sina kollegor på arbetstid?

Är det många av boxarna du inte checkar i? Grattis! Då har ert företag massor av bra saker att arbeta med. Ladda ner Guiden till en hälsosam arbetsplats och få bättre koll på vilka delar ni behöver komplettera för att bli den där hälsosamma arbetsplatsen där alla kollegor trivs och mår bra.

Make us smile - dela detta inlägg:

Fler inlägg