7 tips för att skapa hållbara medarbetare

7 tips för att skapa hållbara medarbetare

Hållbarhet, Höj trivseln

En hållbar medarbetare ska hålla hela livet – inte bara i arbetslivet. En hållbar medarbetare mår bra, presterar bra och stannar därför längre på företaget. I det här blogginlägget har vi samlat sju tips som kommer hjälpa ditt företag att skapa fler hållbara medarbetare.

1. Utse hälsoambassadörer

Det är svårt att som ledare eller kontorsansvarig driva och leda frågor kring hälsa på egen hand. Eller – det är i stort sett omöjligt. Därför bör ni utse hälsoambassadörer som hjälper till att motivera och engagera kollegorna till rörelse och hälsosamma alternativ. Inom en organisation finns det alltid människor som har olika intressen – allt från dans, boxning, löpning, klättring och yoga. Det kan även vara någon som brinner för mindfulness, rawfood eller annan hälsosam matlagning. Det är dessa personer ni ska ta göra till hälsoambassadörer. Låt de inspirera och engagera sina kollegor och gör det möjligt för de som vill att hålla pass eller en session med mindfulness. Låt hälsoambassadörerna även sätta upp mål med sitt arbete tillsammans med dig eller sina chefer, som ni sedan kan arbeta efter, följa upp och utvärdera.

2. Skapa en tillåtande företagskultur

Att ha hållbara medarbetare handlar mycket om hur företagskulturen är. Sitter cheferna och äter lunch vid datorn varje dag? Kommer kollegor in på kontoret fastän de är sjuka? Förekommer inga lunchpromenader? Tränar aldrig chefen? Eller är det sällsynt att folk tar en timmes lunch eller ens en paus under dagen? Då är det svårt att skapa hållbara medarbetare. Se istället till att det finns en tillåtande kultur där ni uppmuntrar varandra till paus och rörelse, och där det är helt okej att säga att man hade en dålig natt och är väldigt trött idag.

3. Utgå från era medarbetares behov just nu

De flesta företag utgår från verksamhetens behov och inte från medarbetarnas. Livet har sina olika faser och intressen och om företaget kan hjälpa de anställda att få ihop privat- och arbetsliv så kommer ni få mer hållbara medarbetare. Om varje team eller avdelning på egen hand kan anpassa arbets- och mötestider efter medarbetarnas behov går det att både minska stressen och öka produktiviteten. Läs mer om hållbara medarbetare här.

Guiden till en hälsosam arbetsplats

4. Skapa förutsättningar för rörelse

Se till så att ni som företag har gjort vad ni kan för att minska tröskeln till att röra på sig, både på och i anknytning till kontoret. Det kan vara enkla redskap som finns på kontoret, gymkort, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt andra hälsofrämjande aktiviteter ni som företag kan erbjuda.

5. Arbeta med arbetsmiljön tillsammans

Arbetsmiljön är en stor del i att vara en hälsosam arbetsplats, men är ofta en sak som inte prioriteras. Sätt ihop en arbetsmiljögrupp med personer från olika delar av företaget som ansvarar för att undersöka, göra riskbedömningar, vidta åtgärder och följa upp. Detta kallas för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

6. Skapa möjlighet för paus och återhämtning

Om ni inte tar pauser under arbetsdagen så blir ni mindre effektiva, tröttare och mår sämre. Uppmana kollegorna till en paus tillsammans där ni tar en kaffe eller en promenad. Och se även till att det finns lugnare delar av kontoret där man kan gå undan och få tid till återhämtning.

7. Analysera och dra nytta av er medarbetarundersökning

De flesta företag har en medarbetarundersökning eller någon typ av tempmätning, men få tar sig tid för att faktiskt läsa, analysera och dra nytta av svaren. Här har ni svart på vitt hur och varför era medarbetare trivs och hur företaget kan bli bättre.

Kan ni få ihop dessa sju saker så kommer era medarbetare bli mer hållbara – trivas, må bra, skapa bättre resultat och stanna längre. En bra investering helt enkelt! Vill du veta mer om vägen dit? Ladda ner Guiden till en hälsosam arbetsplats för mer inspiration!

Make us smile - dela detta inlägg:

Fler inlägg