5 verktyg som berättar hur dina kollegor mår

5 verktyg som berättar hur dina kollegor mår

Employer branding, Höj trivseln

Medarbetarna är det viktigaste ett företag har och därför är det extra viktigt att de mår bra för att de ska prestera bra. Ni kan erbjuda höga friskvårdsbidrag, möjlighet till träning under arbetstid och andra hälsofrämjande aktiviteter, utan egentligen veta om det verkligen är detta som de anställda behöver. Men hur tar ni reda på hur medarbetarna mår på riktigt? I det här blogginlägget har vi samlat fem olika verktyg som ger svar på denna fråga. 

1. Medarbetarundersökningen

Den stora medarbetarundersökningen som skickas ut en till två gånger per år är ett bra verktyg för att få en bild av hur kollegorna mår på din arbetsplats. Tyvärr är dessa ofta väldigt inriktade på arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och ledarskapet, snarare än på de anställdas psykiska och fysiska hälsa. Därför är det viktigt att ni även tar med frågor om detta. Det kan vara frågor som handlar om sömn, motion och levnadsvanor, men även stress, värk och livslust. I en medarbetarundersökning får de anställda vara anonyma, vilket gör det enklare för dina kollegor att öppna upp kring områden de kanske inte pratar om till vardags.

Ta reda på hur hälsosam din arbetsplats är med hjälp vår checklista: Hur hälsosam är din arbetsplats?

Dessa medarbetarundersökningar är viktiga att gå igenom och analysera för att få ett svar på hur dina kollegor mår. Ett arbete som många företag inte prioriterar idag – men som skapar stora insikter och kan lägga grunden till ett förbättringsarbete.

2. HälsoundersökningenGuiden till en hälsosam arbetsplats

Syftet med en hälsoundersökning är att så tidigt som möjligt se tecken på någon form av ohälsa så att den anställde i ett tidigt skede kan förebygga sjukdom på sikt. En hälsoundersökning innehåller oftast en provtagning som inkluderar sänka, blodvärde, blodsocker och blodfetter samt blodtrycksmätning, ett samtal med sjuksköterska och att fylla i ett frågeformulär angående hälsan. Vissa har även konditionstest, syntest samt längd- och viktmätning. Oavsett vad som är inkluderat i just er hälsoundersökning så analyseras alla delar och medarbetaren får provsvar och rådgivning. Som företag får ni resultatet från alla anställdas undersökningar i en samlad bild, vilket hjälper er att ta beslut om vilka hälsofrämjande aktiviteter som behövs för ert företag.

3. Tempmätningar

Tempmätningar är en mindre version av en medarbetarundersökning och kan komma ut en gång i kvartalet, en gång i månaden eller varje dag. Det är därför det heter tempmätning, ni ska helt enkelt kunna ta tempen på organisationen med jämna mellanrum. Idag finns det flera olika digitala verktyg och appar att välja mellan. Risken med en årlig medarbetarundersökning är den kommer ut för sällan för att ni ska kunna snappa upp det aktuella läget. Det har exempelvis nästan alltid slutat och börjat några medarbetare innan nästa medarbetarundersökning ska göras. Det innebär att ni inte riktigt kan mäta om det blivit någon förändring. Med en tempmätning kan man enkelt se om resultatet gått ner från en månad till en annan, och på så sätt är det enklare att agera.

4. Medarbetarsamtalen

Medarbetarsamtalet är ett ypperligt tillfälle att få en inblick i var och ens hälsa och mående. Har ni fått in det naturligt i alla medarbetarsamtal kommer det bara bli enklare och enklare att få anställda att öppna upp sig. Många anställda är rädda för att prata om hur de egentligen mår för att de inte vill visa sig svaga, men är ni en öppen och tillåtande arbetsplats där det är okej att inte alltid vara på topp så blir det enklare. Kan medarbetarna berätta hur de mår, så kan ni som företag också hjälpa dem.

5. Exitsamtalen

Ta vara på det där sista samtalet som ni som företag har med en anställd som ska sluta. Det är under dessa exitsamtal ni kan få reda på om det finns saker som era anställda inte mår bra av och som ni behöver förändra. Visst, det må vara för sent för den här anställde som ska sluta – men om ni som företag får reda på att det finns saker, beteenden eller strukturer som medarbetare mår dåligt av, så kan ni ta action på det. Många företag idag prioriterar dessvärre inte dessa samtal, vilket ni verkligen borde göra med tanke på hur viktiga saker ni kan åstadkomma efteråt.

Vidare läsning: Det här vill framtidens (hållbara) medarbetare ha på jobbet

Med alla dessa fem verktyg kommer ni få en bild av hur era anställda mår och på så sätt veta vilka actions ni behöver ta för att de ska må ännu bättre. En investering som betalar tillbaka sig snabbt! Ladda ner Guiden till en hälsosam arbetsplats för fler tips och råd kring välmående medarbetare.

Make us smile - dela detta inlägg:

Fler inlägg