Leenden i alla led

Vår hållbarhetsstrategi innebär att Smiling Faces ska leverera och bidra till leenden i alla led. Inte bara för dig som tar en paus och fikar, utan även för miljön och för våra producenter och odlare. För att säkerställa att respekt och hållbarhet finns genom hela kedjan, från böna till paus, har vi ett nära samarbete med organisationer som Zeromission, Plan Vivo och Stockholms Stadsmission. Vi klimatkompenserar för hela vår affärsverksamhet och är miljö och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001.

Noll utsläpp med Zeromisson

Tillsammans med Zeromission analyserar vi årligen hela vår verksamhets utsläpp av växthusgaser, och sedan klimatkompenserar vi för de utsläpp vi haft under året. Det innebär att alla våra kunder kan vara trygga med att de får en helt klimatkompenserad paus, där alltifrån bönor och fruktkorgar till transporter och pappersmuggar, är klimatkompenserade.

Själva klimatkompensationen sker i form av trädplantering, i ett projekt certifierat i enlighet med Plan Vivo. Projektet motverkar avskogning, något som utgör en femtedel av världens totala klimatpåverkan. Vår trädplantering får flera positiva sociala och miljömässiga effekter, dels genom de ekosystemtjänster som träden ger, och dels genom att projektet ger intäkter och utbildning till lokalbefolkningen. Trädplanteringen sker i södra Mexiko, i anslutning till kaffeproduktion, något som naturligtvis ligger oss varmt om hjärtat.

Sedan år 2010 har Smiling Faces bidragit till att återbeskoga träd motsvarande en yta av 41 st fotbollsplaner.

Extra god returfrukt

När vi levererar frukt till våra kunder finns ibland överbliven frukt kvar i den korg som vi skall ta i retur. Den frukt som där bedöms vara otjänlig skickas iväg och blir till biogas medan den frukt som fortfarande håller god kvalitet levereras till Stockholms Stadsmissions verksamheter. Ett samarbete vi är otroligt stolta över.

Stadsmissonen om returfrukt

”Vi på Stockholms Stadsmission är mycket glada över frukten som Smiling Faces levererar till flera av våra verksamheter och de två kaffemaskinerna som de sponsrar oss med. Tack vare deras hjälp har vi möjlighet att ge våra deltagare och medarbetare en extra guldkant på tillvaron. Det känns bra att veta att det finns engagerade företag i Stockholm som vill bidra till att alla får en lite bättre tillvaro oavsett livssituation.”

– Marie Malm, Insamlingsansvarig på second hand, Stockholms Stadsmission

ISO certifierade – för kvalitet och miljövänlighet

Vi är certifierade inom både ISO 9001 och ISO 14001. I enlighet med ISO-riktlinjerna strävar vi efter ständiga förbättringar och mot att finna utvecklingsmöjligheter inom alla områden. Genom vårt ledningssystem säkerställer vi med hjälp av rutiner och processer att alla våra kunder bara får det allra bästa.

Miljöpolicy

Smiling Faces leder, utvecklar och samordnar pausen hos sina kunder. Vi erbjuder pauslösningar med ständigt minskad miljöpåverkan genom att • klimatkompensera utsläpp (som är en värdemätare för vårt framgångsrika miljöarbete) • sälja fler certifierade produkter • koordinera leveranser till färre transporter • efterleva aktuell miljölagstiftning.

Vi, ledning och medarbetare åtar oss att ständigt utveckla våra egna arbetsuppgifter för att leva upp till denna miljöpolicy.

 

Stockholm oktober 2016 Anders Sjögren, VD

 

Kvalitetspolicy

Vi på Smiling Faces leder, utvecklar och samordnar pausen hos våra kunder. Vi erbjuder kvalitetsanpassade pauslösningar med professionell, personlig och proaktiv service.

Vi, ledning och medarbetare åtar oss att uppfylla kundkrav och att ständigt utveckla våra egna arbetsuppgifter för att höja kvaliteten i vårt erbjudande.

 

Stockholm oktober 2016 Anders Sjögren, VD